#planeringskalender

Planeringskalender för Facebook

Malmö stads huvudkonton på Facebook ska ses som startsidan på malmo.se. Dvs. där ska information och nyheter som är intressant för en stor del av Malmöborna lyftas. På Facebook fungerar …