Linkedin

Klarspråk

Som myndighet ska vi kommunicera på klarspråk, vi ska skriva enkelt och tydligt. Det betyder att meningar ska vara korta, du ska undvika svåra ord och skriva ut förkortningar. Dela upp …

Malmö stads sida på LinkedIn

Malmö stad har en stadsövergripandeLinkedInsidaför arbetsgivarvarumärket Malmöstad, som används för att kommunicera om staden, våra yrken och satsningarmed syftet att stärka stadens arbetsgivarvarumärke.Denna sidaanvänds för att skapa och förmedla värde …