Arbetsgivarvarumärket Malmö stad

Malmö stads sida på LinkedIn

Malmö stad har en stadsövergripandeLinkedInsidaför arbetsgivarvarumärket Malmöstad, som används för att kommunicera om staden, våra yrken och satsningarmed syftet att stärka stadens arbetsgivarvarumärke.Denna sidaanvänds för att skapa och förmedla värde …