Regler för bilder

Använda andras bilder

Precis som när du publicerar material på webben så gäller upphovsrätten på bilder och filmer även i sociala medier. Kontrollera äktheten i material och se till att du har upphovsrättsinnehavarens tillstånd att återpublicera. Ska du använda bilder så använd därför från Malmö stads interna bildbank eller från colourbox.com eller dina egna bilder. Läs mer om bildbanker och bildrättigheter här.

Du kan även använda bilder från Flickr. Där kan personer ladda upp bilder med en licens som kallas Creative Commons. Det innebär att de ger andra rätten att använda deras bilder utan att de behöver kontaktas. Läs mer om Creative Commons här.

När du själv tar bilder

Malmö stads utgångspunkt för bildanvändning grundar sig i tryckfrihetsförordningen, en av Sveriges fyra grundlagar. Tryckfrihetsförordningen i kombination med att vi arbetar med samhällsinformation, gör det möjligt för oss att använda och publicera bilder i generös utsträckning, utan att ha tillstånd från den som avbildas.

Malmö stad vill dock gärna vara en schysst organisation och visa respekt för den personliga integriteten genom att inhämta medgivande från avbildade personer så att de vet i vilket sammanhang en bild på dem kan komma att förekomma. Det behöver inte vara en skriftligt medgivande, utan räcker med en muntlig överenskommelse. Undantaget är bilder som illustrerar offentliga miljöer där det är svårt att be alla närvarande om medgivande. Vill du ändå inhämta skriftligt medgivande, kan du ta del av mallar för medgivande här.

För våra kommunala bolag (aktiebolag) gäller Namn- och bildlagen, vilken alltid kräver tillstånd från de som är avbildade, eftersom all deras kommunikation behandlas som reklam.

En bild är en personuppgift

En bild på en person är att anses vara en personuppgift. Enligt Personuppgiftslagen (PuL) går det bra att publicera personuppgifter på webben så länge de är ostrukturerade. I normalfallet när organisationer skapar en profil i sociala medier är personuppgifterna som organisationen behandlar och har tillgång till ostrukturerade i lagens mening. När uppgifterna är ostrukturerade är publicering tillåten så länge uppgifterna inte är kränkande. Exempel på kränkning enligt lag är om man röjer en person med skyddad identitet eller med skyddade adressuppgifter.

Bilder på barn

För barn som befinner sig i kommunens förskoleverksamhet gäller andra lagar och regler. Jobbar du inom förskolan hör gärna med förskoleförvaltningens kommunikationsavdelning om vad som gäller.

Många skolor inhämtar skriftligt tillstånd från vårdnadshavare i början på skolåret. Det är upp till varje förvaltning att bestämma vilka rutiner som ska gälla inom förvaltningen.

Medborgare som lägger upp bilder i Malmö stads sociala mediekanaler

Tänk även på att informera användare vad som gäller om du ber dem ladda upp bilder på t.ex. ditt Facebook-konto (eftersom Malmö stad blir ansvarig för allt som läggs på våra Facebook-sidor) eller om du ber personer dela bilder under en hashtag på Twitter eller Instagram som du tänker använda i andra sammanhang eller publicera i en annan kanal. Informera användarna att de måste ha upphovsrätten till bilden och att Malmö stad får rätt att använda bilden. I “Om-rutan” på din verksamhets konto går det bra att skriva t.ex. “Genom att ladda upp bilder intygar du att du har upphovsrätten till bilden och att Malmö stad får använda bilden”

Dina och din verksamhets bilder

Har du ett instagramkonto eller Flickr konto är det bra om du anger vad som gäller för bilderna. Utgå med fördel från Creative Commons.

På Instagram och Flickr konto i Malmö stads namn ska det endast förekomma bilder vi tagit själv och därav har upphovsrätten till. Malmö stad är en transparant och öppen organisation, och grundtanken är att det som publiceras genom Malmö stads Instagram och Flickr konton, får användas fritt av alla. I korthet är tanken att om du delar bilder på dessa konto så har du upphovsrätten kvar, men du har delat den rättigheten med andra under vissa villkor enligt Creative Commons. Det innebär att den som vill använda din bild är fri att göra så, så länge de villkor du anger enligt Creative Commons är uppfyllda. Läs mer om Creative Commons här.

Kommentera