Hur ska huvudkontona användas? Vem ska använda dem?

Malmö stad har ett brett spektra av verksamheter. Det kan uppfattas som svårt att hitta en tydlig definition av vad som kan publiceras på huvudkontona, men nyckelordet är relevans. Här definieras hur Malmö stads huvudkonton ska användas och vem som kan använda dem.

Twitter

Inriktning:

  • Svara på frågor
  • Hjälpa personer få svar kring Malmö genom att retweeta
  • Tweeta nyheter från Malmö stads verksamheter

Frågor och mentions

På Twitter får Malmö stad en ständig ström av mentions med frågor, kommentarer, synpunkter, ris och ros rörande kommunens ansvarsområden. Främst rör det den fysiska miljön i staden.

Användarna sätter genom sina mentions agendan för vad de behöver från Malmö stad på Twitter. Hur vi bemannar, bevakar och svarar ska därför spegla detta. Kontot ska bevakas minst tre gånger om dagen av ansvarig kommunikatör på stadskontoret samt berörda kommunikatörer på Gatukontoret ska bevaka minst en gång om dagen. Ansvarig kommunikatör på stadskontoret skickar frågor vidare till berörda verksamheter.

Retweeta frågor kring Malmö

Många har funderingar och frågor kring Malmö – stort som smått. Var hittar jag bästa falafeln? Finns det någon bra skräddare? Vad bör jag inte missa när jag är i Malmö? etc. De flesta sätter #Malmö på dessa tweets.

Genom att reweeta frågorna från Malmö stads konto som har ett bra och relativt stort nätverk hjälper vi våra Malmöbor hjälpa varandra. Detta är det som sociala medier handlar om, och kan vi på ett bra sätt bidra till detta skapar vi en positiv bild av Malmö stad i sociala medier.

Nyheter

Genom att tweeta via Malmö stads Twitterkonto når du tusentals Malmöbors nyhetsflöden på Twitter. Det går utmärkt för samtliga verksamheter inom Malmö stad att tweeta ut nyheter och pressmeddelande via Malmö stads Twitterkonto.

Pressmeddelande kan distribueras automatiskt till Twitterkontot via MyNewsdesk. Vid behov av att göra manuella tweets från kontot, kontakta fanny.palm@malmo.se

Det är viktigt att tänka på att vara tillgänglig för att besvara eventuella frågor eller kommentarer som kommer på det som du twittrat.

Facebook

Inriktning:

  • Egna inlägg samt svara på kommentarer och inlägg av andra
  • Nyheter och information från samtliga förvaltningar

De flesta Facebookanvändare är på Facebook för att hålla kontakt med bekanta, nära och kära, inte för att prata med företag, myndigheter eller organisationer. Interaktiviteten med Malmö stad från Malmöborna är därför naturligt inte lika stor som på Twitter.

Många företag använder Facebook som en kundtjänst. I Malmö stad hanterar kontaktcenter frågor som kommer in via Messenger medan kommunikatörer ansvarar för inlägg och dialogen på Facebooksidan.

Inlägg

Samtliga verksamheter inom Malmö stad ska kunna göra inlägg på Malmö stads Facebooksida. Dock går det inte att vara lika frikostig med inlägg som på Twitter. Facebook har ändrat sina regler för att minska effekten av företag som spammar flödet. Det innebär att har man för många inlägg per dag på sin företagssida så får man ingen spridning på sina inlägg. Det innebär att Malmö stad måste vara mer selektiva kring vad som publiceras på kommunens övergripande Facebooksida, vi bokar bara in ett inlägg per dag. För detta ändamål finns en planeringskalender, läs mer om den här.  Är det viktigt att publicera ett inlägg en specifik dag som redan är bokad kan du höra av dig fanny.palm@malmo.se.

Vi har som policy att inte dela andras inlägg på Facebook, det är för att vi vill kunna kvalitetssäkra innehållet och för att vi ska kunna svara på eventuella frågor som kommer in. Det ska också vara tydligt att det är Malmö stad som är avsändare till det vi delar på Facebook. Det finns vissa undantag, till exempel om vi arrangerar något tillsammans med en annan organisation.

Det är viktigt att inläggen som publiceras på Malmö stads Facebook är relevanta och tilltalar publiken – dvs. Malmöborna. Det som brukar få spridning är det som berör och ligger nära medborgarna.

Inläggen ska innehålla en länk, en bild eller ett filmklipp, då det ökar chanserna för spridning enligt Facebooks algoritmer. Läs mer om hur du gör ett bra Facebookinlägg här.

För behörighet till Malmö stads Facebooksida, kontakta fanny.palm@malmo.se

Det är viktigt att tänka på att vara tillgänglig för att besvara eventuella frågor eller kommentarer som kommer på det som du har lagt ut på Facebook-sidan.

YouTube

YouTube är en av världens största sökmotorer. Sökmotorer används ofta av användare för att få ett intryck och en uppfattning om något, eller ta reda på (mer) kunskap om något.

Men YouTube är även en social kanal, med sociala element så som kommenterings- och gillafunktion, samt att man kan följa/prenumerera på olika YouTube kanaler.

EN YouTube-kanal

Det finns ingen anledning för Malmö stad att ha flera YouTube-kanaler. Med EN YouTube kanal kan Malmö stad på ett mer aktivt sätt etablera en bra närvaro på Youtube utifrån hur sökmotorer fungerar. En kanal som ständigt uppdateras med nytt innehåll och har en stor bredd i sitt innehåll kommer generera bättre träffar vid sökning.

Kontakta mikael.hellman@malmo.se om du vill lägga upp material på Malmö stads YouTube-kanal.

Undantag

Om du ser behov av att använda YouTube som en social kanal och har för avsikt att arbeta aktivt med din närvaro där – dvs. att inte endast använda det som ett sätt att tillgängliggöra filmer och sprida i andra kanaler,utan du tänker skaffa följare och använda kommentarsfunktionen aktivt, så går det bra att starta en egen YouTube kanal. Gör detta i dialog med mikael.hellman@malmo.se

Om det visar sig vid Malmö stads årliga uppföljning att din YouTube-kanal trots allt inte får en social effekt med engagemang och interaktion, kommer du få en uppmaning att stänga ner kontot och lägga över materialet på Malmö stads huvudkonto på YouTube.

Lämna ett svar