Riktlinjer: Det här gäller för ett konto i Malmö stads regi i sociala medier

  • Du ska alltid ha din chefs godkännande för att starta ett konto i sociala medier. Rådgör även med din kommunikationsavdelning.
  • Formulär/Checklista – fyll i och skicka till stadskontorets kommunikationsavdelning
  • Det ska göras 3-4 inlägg per vecka för konton på Facebook, Twitter och Instagram. Detta gäller inte konto som är för återkommande tidsbundna aktiviteter som Malmöfestivalen m.m. Dessa konto kan vara vilande när aktiviteten är det. När det gäller bloggar bör det göras minst ett inlägg i månaden, helst fler. Flickr och Bambusers användningsområden skiljer sig från andra sociala medier, och aktivitet på dessa kontona behöver inte ha en regelbundenhet utan kan vara kopplat till händelser eller events. Dock bör kontona ha aktivitet någon gång per halvår. Inaktiva konto som inte följer dessa riktlinjer ska stängas ner.
  • Kommentarer/frågor ska bemötas/besvaras inom 24 h förutom över helger, då svar ges snarast möjligt kommande arbetsdag.
  • Avsluta alltid ett svar på en fråga eller kommentar med ditt förnamn (På Facebook kan du som administratör se namnet automatiskt på övriga administratörer som publicerar. Detta ser inte allmänheten, därför är det fortfarande viktigt att du skriver under med ditt förnamn)
  • Kontot ska bevakas kontinuerligt, minst 3 gånger per dag under arbetstid. Gör egna bedömningar om ökad bevakning krävs under t.ex. kriser eller viktiga händelser.
  • För stadsområde och fackförvaltningar ska profilbilden/avataren alltid vara Malmö stads logotyp mot en vit bakgrund. Övriga verksamheter ska ha en profilbild som på ett tydligt sätt innehåller Malmö stads logotyp så att det framgår att det är en del av Malmö stads verksamhet. Mått för profilbilder
  • Bakgrundsbilden ska vara relaterad till din verksamhet. Tänk på upphovsrätten. Mått för bakgrundsbilder
  • Det ska finnas en presentation om verksamheten och kontot under “Om” / ”About”.
  • Om det finns utrymme under “Om” / ”About” ska följande text finnas med (gäller framförallt bloggar och Facebook):

Allmän information

Du är välkommen att göra inlägg, lägga upp bilder, ställa frågor eller kommentera. Observera att din kommentar är en allmän handling och kan komma att diarieföras.

Vi vill ha ett trevligt klimat, så undvik ovårdat språk. Inlägg, kommentarer och dylikt som omfattas av sekretess, innehåller sådant som strider mot lag eller på annat sätt är stötande, kränkande eller olämpligt tas bort från sidan. Spam och företagsreklam är inte heller tillåtet på sidan och kommer att tas bort. Läs mer här: www.malmo.se/socialamedier

Riktlinjer

Malmö stads riktlinjer för sociala medier

SKL’s riktlinjer för närvaro i sociala medier

Datainspektionen om personuppgifter i sociala medier

Förvaltningsspecifika riktlinjer

Vissa förvaltningar inom Malmö stad har kompletterat Malmö stads övergripande riktlinjer och handbok för sociala medier med egna rutiner eller riktlinjer. Dessa hittar du här:

Kommentera