Datainspektionen: Personuppgifter i sociala medier

Allt fler myndigheter och organisationer använder sig av sociala medier. Denna användning kan innebära att personuppgifter behandlas, vilket i sin tur innebär att organisationerna måste se till att följa reglerna i personuppgiftslagen och, i vissa fall, särskild registerlagstiftning.

Dessa regler gäller enligt personuppgiftslagen

Olika regler i personuppgiftslagen gäller beroende på om de personuppgifter som behandlas är strukturerade eller inte. I normalfallet när organisationer skapar en profil i sociala medier är personuppgifterna som organisationen behandlar och har tillgång till ostrukturerade i lagens mening. När uppgifterna är ostrukturerade är publicering tillåten så länge uppgifterna inte är kränkande (5 a § personuppgiftslagen) och under förutsättning att organisationen uppfyller vissa krav på säkerhet (30–31 §§ personuppgiftslagen).

Få koll på vad som gäller

Här får du veta mer om vad en verksamhet som är aktiv på sociala medier ska tänka på för att leva upp till personuppgiftslagen:

Personuppgifter i sociala medier på datainspektionen.se

Kommentera