Inlägg av ByS43Da

Inledning

Denna handbok och de riktlinjer som finns ska fungera som ett bra stöd i ditt arbete med sociala medier. Men det är inte det viktigaste. Det som spelar roll i …

Det snabba sättet att lära dig sociala medier

Här är tio snabba, goda råd och tips för hur du bäst ska jobba i sociala medier. Klicka på respektive tips för mer information. 1. Ge ett värde Ta reda på vad …

Ge värde – vad är ditt syfte och mål?

Sociala medier är inget du ska befinna dig i som verksamhet bara för att "man borde", eller för att alla andra gör det. Innan du kliver ut i sociala medier …

Planera – hur ska du arbeta med kontot?

Ansvar och roller Utse alltid någon som är huvudansvarig för att sköta varje konto du/ni skapar. Det betyder inte att det endast är huvudansvarig som ska jobba med kontot men i …

Presentera dig – om att skapa konto

Facebook Du kan inte skapa företagssidor eller vara administratör för företagssidor på Facebook utan att ha ett eget privat Facebook-konto. Facebook tillåter inte att en person har flera konton. Du kan alltså …

Privat, personlig, professionell

Att använda sociala medier som privatperson respektive i yrkesrollen Det är positivt att Malmö stads medarbetare använder sociala medier som privatpersoner. Att använda sociala medier för privatbruk är ett utmärkt sätt …

Vilken social medie-tjänst är bra för vad?

Här är en matris med några av de vanligaste sociala medie-tjänsterna. Tanken är att du ska få en snabb överblick kring vad de olika tjänsterna är, vad de är bra …

Dialog och debatt i dedikerade konton

Om du är intresserad av att föra dialog eller debatt kring ett visst ämne med Malmöborna via Facebook eller Twitter under en längre period är det bra att göra det …

Syfte — Vad ska huvudkontona användas till?

Malmö stad har huvudkonto på Twitter, Facebook och YouTube. Dessa konto är tillför hela kommunen och alla dess verksamheter. Malmö stad har även kommunövergripande konton för vårt arbetsgivarvarumärke på LinkedIn, …

Hur ska huvudkontona användas? Vem ska använda dem?

Malmö stad har ett brett spektra av verksamheter. Det kan uppfattas som svårt att hitta en tydlig definition av vad som kan publiceras på huvudkontona, men nyckelordet är relevans. Här …

Så omvärldsbevakar du

Om du vill omvärldsbevaka via sociala medier eller omvärldsbevaka vad som händer i sociala medier finns det lite olika sätt att göra. Du kan bevaka bloggar och webbsidor via RSS-flöde i …

Så bygger du upp ett nätverk

När du väl har skapat ett konto är det dags att bygga nätverk för att få spridning på dina inlägg. Relationer är grunden i nätverk inom sociala medier. Läs gärna …

Hashtaggar

Så kallade hashtaggar (#) används framför ord för att kategorisera inlägg. Dessa används i de flesta sociala medier (Twitter, Instagram, TikTok + m.m.) och hashtaggarna blir automatiskt till länkar till …

Så gör du ett (snyggt och bra) Facebook-inlägg

Ett inlägg på Facebook ska antingen innehålla: Text, länk och bild Text och bild Text och video alt. länka via Video cloud (Malmö stads videoverktyg) Text Ett inlägg med enbart text och länk får dålig …

Att tänka på – Facebook

Överdriv inte publiceringen. Facebook har ändrat sina regler för att minska effekten av företag som spammar ner flödet. Det innebär att har man för många inlägg per dag så får …

Att tänka på – Instagram

Kommunikation via bilder ökar generellt och vårt lättaste sätt att ta in information blir mer och mer via bilder. Innan du börjar använda Instagram läs på kring vad som gäller …

Att tänka på – Twitter

Twitter är en tjänst för mikrobloggning och kommunikation som går ut på att dela med sig av, och ta del av, korta uppdateringar. Ett inlägg på Twitter får maximalt innehålla 280 …

Att tänka på – Youtube

YouTube är världens näst största sökmotor. Sökmotorer används ofta av användare för att få ett intryck och en uppfattning om något. Men YouTube är även en social kanal, med sociala …

Att tänka på – Google+

Precis som Facebook har Google+ speciella sidor för företag och organisationer. För att skapa en företagssida behöver du ett lämpligt gmail-konto. Det går bra att skapa en funktionsmail för din …

Crash course – relationer i sociala medier

Våga testa! Varje plats har en unik jargong och stil, så även på sociala medier. Det enda sättet att lära sig den är att ge sig ut och testa. Då kan …

Relation – var rädda om varandra

För en dialog, inte en monolog. Det är omöjligt att bygga relationer genom att bara informera om saker och ting. För diskussion på intressanta och relevanta ämnen. Låt Malmöborna lära känna …

Om att nå ut och bli nådd

Var sökbar och nåbar Många gånger i sociala medier handlar det lika mycket om att kunna bli nådd och vara tillgänglig som det handlar om att nå ut med sitt eget …

Tonalitet

Tonaliteten skiljer sig något i sociala medier jämfört med traditionella informationskanaler. Detta är mycket för att ge förutsättningar för en dialog. Malmö stad vill ha en lättsam, positiv, varm och …

Förtroendekris

Förtroendekriser uppstår när ord och handling inte går ihop. Dvs. man uttrycker något eller agerar på ett sätt som inte stämmer överens med organisationens värderingar och varumärkeslöfte. Hur motverkar vi …

Så bemöter du negativ kritik

Några enkla tips är: Agera snabbt Be någon annan läsa och tolka Agera inte i panik Svara aldrig i affekt Undvik försvarsläge Var personlig Använd enkelt språk Var saklig och tydlig Var transparant Undvik ironi och raljerande Här kan du ta …

Checklista för sociala medier ur ett juridiskt perspektiv

1. Avtal Har ni gått igenom avtalsvillkoren för de sociala medierna? 2. Interna regler Har ni tagit fram interna regler för bland annat vem som får uttala sig för verksamhetens räkning i sociala …

Frågor och svar om juridik i sociala medier

Här finns svar på frågor som SKL:s jurister har fått från kommuner, landsting och regioner när det gäller sociala medier. SKL:s medlemmar måste ta hänsyn till de särskilda krav som …

Så hanterar du enskilda ärende i sociala medier

Ärendehandläggning mot enskild, i synnerhet sådant som innefattar myndighetsutövning, får inte förekomma i sociala medier. Hänvisa i tillämpliga fall vidare till de kanaler där Malmö stad vanligtvis hanterar enskilda ärende …

Diarieföring och registrering – ska det göras?

Allmänna handlingar och diarieföring När en myndighet har kontakt med utomstående via sociala medier blir det, precis som all annan kommunikation, allmänna handlingar. Allmänna handlingar som inte till någon del är …

Om att arkivera sociala medier

Information från sociala medier får inte sparas långsiktigt på en extern plats (dvs. på t.ex. Facebook och Twitters egna servrar) utan ska överföras i sin helhet eller i urval till …

Gallring och hur man tar bort kränkande inlägg

Det finns ingen tradition av gallring inom sociala medier. (Dock måste inlägg som är kränkande, brottsligt eller liknande tas bort direkt efter det att de har bevarats.) Men om du …

När ett konto stängs ner

Ett konto som inte längre ska användas eller är inaktivt ska avslutas och stängas ner. Är det så att ett konto inte följer Malmö stads riktlinjer kan det också komma …

Regler för bilder

Använda andras bilder Precis som när du publicerar material på webben så gäller upphovsrätten på bilder och filmer även i sociala medier. Kontrollera äktheten i material och se till att du …

Creative Commons

Upphovsrätten gäller alltid. Men ibland kan det vara krångligt att få tag på den personen som har upphovsrätten för verket. Därför skapades CC (creative commons). Genom CC har du redan …

Upphovsrätt gällande sociala medie-logotyper

När du väl skapat ett konto i sociala medier vill du kanske annonsera om att du finns där. Lysande! Men läs först på vad som gäller angående användning av de …

Malmö stads riktlinjer för sociala medier

Nedan riktlinjer är politiskt antagna motsvarande det som idag är demokratiberedningen. Dessa riktlinjer har kompletterats med praktiska riktlinjer som ska följas, läs dessa här >> Detta gäller för ett konto …

SKL: Riktlinjer för närvaro i sociala medier

Det är fritt fram för kommuner, landsting och regioner att twittra och använda andra sociala medier. SKL har tagit fram ett förslag till checklista/riktlinjer för de som vill använda dessa …

E-delegationen: riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier

Det är viktigt att myndigheter hanterar sociala medier enligt de författningar och lagar som måste följas. Därför har e-delegationen tagit fram riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier ur ett …

Datainspektionen: Personuppgifter i sociala medier

Allt fler myndigheter och organisationer använder sig av sociala medier. Denna användning kan innebära att personuppgifter behandlas, vilket i sin tur innebär att organisationerna måste se till att följa dataskyddsförordningen, …